Loading...

Ang My Labor Matters ay naghahandog ng isang webinar tungkol sa responsableng pagrerekrut (responsible recruitment) ng mga migranteng mangingisda sa Taiwan. Ibabahagi ng Verité Southeast Asia at ng ibang organizations ang resulta ng kanilang research at pakikibaka o adbokasiya sa webinar na ito.

Naka tuon ang aming pansin sa mga pinaka importanteng isyu ng mga manggagawa.

Abangan ang aming livestream sa aming Facebook Page sa: www.fb.com/mylabormatters sa October 2 (Friday) 2-5 PM (GMT+8)!

Para sa mga katanungan tungkol sa webinar, mag message sa aming Fb page o di kaya ay mag email sa mylabormatters@verite.org

Inaasahan namin kayo!

#AngBawatTrabahoAyMahalaga
#OurLaborMatters
#MyLaborMatters

 

Alt