Loading...

Ang Verité Southeast Asia (VSEA) ay naghahandog ng isang training pack tungkol sa responsableng pagrerekrut, karapatan sa paggawa, at proteksyon sa paggawa. Ito ay partikular na naka-disenyo para sa mga Pilipinong nagtatrabaho o nagbabalak magtatrabaho bilang mangingisda o manggagawa sa mga barkong pangisda.

Sa mga nais magkaroon ng kopya ng training pack, pindutin ang Read more sa ibaba at mag mag sumite ng detalye sa aming form.

Ang training pack ay may nilalaman na mga modyul at dokumento na makakatulong sa mga trainer, service provider, at mga NGO.

Ang VSEA ay naghahandog ng libreng pag-imprenta ng mga materyales para sa mga organisasyon o grupo ng mga mangingisda/manggagawa na interesadong madagdagan ang kanilang kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan. Magpadala lamang ng sulat sa pamamagitan ng email sa mylabormatters@verite.org o tumawag sa telepono (02) 8426-0230.

 

Alt