Loading...
Alt

Kung ikaw ay nangangailangan ka ng tulong o kaya ikaw ay may kilalang nangangailangan ng tulong, narito ang mga serbisyo mula sa mga NGO na naka-base sa Taiwan:

Bisitahin ang kanilang mga website o Facebook page para sa karagdagang impormasyon:

Migrant Workers Concerns Desk (MWCD): Facebook page

Stella Maris AOS Kaohsiung: Facebook page

The Presbyterian Church in Taiwan Seamen's/Fishermen's Service Center: Website

Ugnayan Migrant Ministry Taiwan: Website

Rerum Novarum Center: Website

Yilan Migrant Fishermen Union: Facebook page

Hsinchu Migrants and Immigrants Service Center: Facebook page

Serve the People Association: Facebook page

Environmental Justice Foundation: Website

Caritas Taiwan: Website

Taiwan International Workers Association: Website

The article provides a list of the NGOs available in Taiwan, as well as providing a quick glance of what services and aid each provides. It also includes a list of the NGOs' Facebook pages and websites.