Loading...
Alt

Sa roundtable discussion na hinost noong April 28, 2016 na hinost ng Center for Migrant Advocacy at ng CFFD-Terre Solidaire, sinabi ni POEA Administrator Hans Leo Cacdac na ii-raratify na ng pamahalaan ang Convention 81 ng International Labor Organization o ILO. Ang pinaguusapan na lang at pinagiisipan ay kung paano ito ipapatupad.

Kung misteryo po sa inyo ang Convention 81, hayaan niyo pong i-explain ng My Labor Matters ito sa inyo:

 • Ang Convention 181 o C181 ay tinatawag na Private Employment Agencies Convention na binuo noong 1997. Ang ILO ay isang samahan sa UN na binubuo ng mga eksperto mula sa mga gobyerno, employer, at mga representante ng mga trabahador sa buong mundo.

Eto naman ang mga karapatan at benepisyong nakasaad sa C181 na makakabuti sa mga OFW:

Article 4 – Gagamit ng paraan para masigurado na ang mga trabahador na narecruit sa pamamagitan ng mga employment agencies ay hindi matatanggalan ng karapatan para mag-ugnayan at magsasama para sa collective bargaining.

Article 5 – … Ang ratifying member ng convention ay sisiguraduhing hindi magdiscriminate ang mga employment agencies ng mga trabahador base sa kanilang lahi, kulay, sex, relihiyon, opinyong pulitikal, pinanggalingang nasyon, social origin, at kung ano mang klaseng diskriminasyon na sakop sa ilalim ng batas at practice tulad ng diskriminasyon sa edad o sa disability. Hindi pinipigilan ng artikulong ito na gumawa ng special programs ang mga recruitment agency para sa mga may disability.

Article 6 – Ang pagproproseso ng employment agencies sa mga impormasyon o data ng mga trabahador ay 1.) sa paraang pinoprotektahan ang data ng mga trabahador at nirerespeto ang ang kanilang privacy… 2.) limitado lang ang data na itatago ng mga employment agency at ito ay konektado lamang sa kanilang mga trabaho at professional experience.

Article 7 – Hindi magchacharge, direkta o indirekta man, ang mga employment agency ng mga fees sa mga trabahador. Maaring magkaroon ng exemptions base sa category ng trabahador at ispesyal na serbisyo na binibigay ng ahensya. Kung magkakaroon ng exemption, dapat magreport ang nasabing ahensya tungkol ditto.

Article 8 – Ang mga member na kasapi sa mga nagratify ng C181 ay dapat protektahan ang mga manggagawa sa loob ng kanilang hurisdiksyon, at kung sa labas naman ay makipagtulungan sa kapwa member, para protektahan at pigilan ang mga abusong ginagawa sa mga manggagawa na pinadala doon ng private employment agencies…

Article 9 – Sisiguraduhin ng bansang nagratipika ng C181 na hindi gagamit o magagamit ng mga private employment agencies ng child labour.

Article 10 – Sisiguraduhin ng namamahalang awtoridad na me sapat na paraan at makinarya para sa pagiimbestiga ng mga reklamo, mga abuso, at mga mapalinlang na paraan ng mga private employment agencies sa tulong ng mga representante mula sa mga employer at mga trabahador.

Article 11 – Pangangalagaan at proprotektahan ng mga bansang nagratify sa C181 ang mga manggagawa na employed ng private employment agencies na konektado sa:

 • freedom of association;
 • collective bargaining;
 • minimum wages;
 • working time and other working conditions;
 • statutory social security benefits;
 • access to training;
 • occupational safety and health;
 • compensation in case of occupational accidents or diseases;
 • compensation in case of insolvency and protection of workers claims;
 • maternity protection and benefits, and parental protection and benefits.

Article 12 – Titiyakin at ipapamahagi ng bansa ang responsibilidad ng mga private employment agencies ukol sa:

 • collective bargaining;
 • minimum wages;
 • working time and other working conditions;
 • statutory social security benefits;
 • access to training;
 • protection in the field of occupational safety and health;
 • compensation in case of occupational accidents or diseases;
 • compensation in case of insolvency and protection of workers claims;
 • maternity protection and benefits, and parental protection and benefits.

Sana’y naliwanagan kayo sa Convention 181 ng ILO. Siguraduhin po natin na matuloy na i-ratipika at iapply ng Pilipinas ang convention na ito.

Kung mayroon po kayong reklamo o tanong, magmensahe lang po kayo sa aming feedback form.