Loading...
Alt

Ang Taiwan ang isa sa mga pangunahing nagsu-supply ng tuna at lamang dagat sa buong mundo at karamihan sa mga mangingisda at manggagawa sa mundo ay mga Pilipino.

Ang bawat trabaho ay mahalaga.

Naka-tuon ang aming pansin sa mga kuwento ng ating mga mangingisda sa Taiwan.

Sundan ang aming Facebook Page.

Mga research:

  • Recruitment and hiring practices in the Philippine Tuna Handline Fishing Sector [TAGALOG] [ENGLISH]
  • Recruitment Experiences and Working Conditions of Migrant Fishers in Taiwan

Mga impormasyon sa pagtratrabaho sa Taiwan:

Basahin at panuorin ang tungkol sa aming webinar na nagtatalakay ng aming research sa Taiwan:

Panuorin ang aming mga video:

Mag request ng aming training modules tungkol sa responsableng pagrerekrut.