Loading...
Alt

Kung balak mong magtrabaho sa Japan, maaring hindi ka maging direct hire, meaning magtratrabaho ka sa ilalim ng Temp Agency o Haken Kaisha. Ang Haken Kaisha ay mga employment firms na kumokontrata ng manggagawa para ipag-trabaho sa ibang company ng temporary.

Isa sa mga rason kaya ginagawa ng mga Japanese companies ang mga ito ay dahil hindi nila kayang magmanage ng isang multicultural workforce o mga trabahador na galing sa iba-ibang lahi. Kadalasan kumukuha ang mga haken ng mga manager na nakakapagsalita ng lengwahe ng mga migrant worker o kalahi ng mga migrant worker para effective ang management ng team.

Importanteng pag-aralan ang Temp work sa Japan dahil magiging ganito ang istruktura ng ibang trabaho sa bansa. Ang mga domestic helper ay maaring kuhanin ng isang agency at ipadala lang sa mga kabahayan ng mga kliyente ng limitadong oras para maglinis lang. Ang ganitong trabaho ay parehas sa mga cleaning lady na makikita sa US.

Disadvantages of Working as a Temp

Mayroong benefits ang maging temp. Una may flexibility kung baga at pangalawa, pwedeng palipat-lipat ng trabaho. So parating bagong adventure kada 6 months or 1 year. Pero mas matimbang yung disadvantages niya kaysa sa advantages:

  1. Mas mababa ang bayad ng temp worker kaysa sa permanent o direct hire na worker. Yung mga haken kaisha ay sumisingil din ng 100 yen kada ora ng trabaho. So kung nagtrabaho ka ng 10 hours at ang bayad sa iyo per ora ay 1000 yen, 9000 yen lang makukuha mo instead of 10000 yen.
  2. Walang access sa ilang benefits ang mga temp. Tulad ng mga bonus.
  3. Maaring hindi full ang access ng temp worker sa mga facilities ng company. Baka ipagbawal sa cafeteria o sa company clinic.
  4. Kahit 3 taon na nirerenew, maaring di pa din i-permanent. Kahit na magtanong ang temp agency sa company, tratratuhin lang na question ito at hindi requirement.

Temp Life Forever?

Mukhang may kanya-kanyang anyo talaga ang contractualization sa buong mundo. Dala ng pagliit ng ekonomiya ng Japan simula noong 90s’, napwersa ang mga company na kumuha ng murang labor.

Mahirap baguhin ang sistemang ito, pero kung magsasanib ang mga manggagawa at kausapin ang kanilang mga representante, maaring magiba ang galaw ng mundo.

Kung mayroon po kayong katanungan, andito lang po kami. Gamitin lang po ang aming feedback form.