Loading...

Ang pinakaligtas na paraan ay sa pamamagitan ng mga sumusunod:

 • Sa Philippine Overseas Employment Administration (POEA) Government Placement Branch (GPB)
 • Mga ahensya sa pagrerekrut o recruitment agency na lisensyado ng POEA

Sumangguni sa POEA Assistance and Information Center na matatagpuan sa Blas F. Ople (BFO) Building, Ortigas Avenue cor. EDSA, Mandaluyong City o tumawag sa POEA hotline: sa 7221144 / 7221155. O bisitahin ang kanilang website sa www.poea.gov.ph.

 

Ang mga sumusunod ang mga karaniwang hakbang sa pag-aaplay ng trabaho sa ibang bansa:

STEP 1: Dumalo sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) na sinasagawa ng POEA sa kanilang pangunahing opisina o sa mga POEA Regional Office.

STEP 2: Isumite ang application form at mga rekisitos o requirements.

Kakailanganin mo ang mga sumusunod na dokumento:

 • Personal data sheet
 • Talaan ng paaralang pinasukan (Transcript of Records)
 • Diploma sa high school at/o kolehiyo
 • Katibayan ng trabahong pinasukan (Certificate(s) of Employment)
 • Katibayan ng pagkakapasa sa Board (Board Certificate(s))
 • Katibayan ng pagsasanay at kaalaman (Training and Trade Certificates) (if applicable)
 • Pasaporte (Passport)
 • 2x2 Litrato

STEP 3: Sumailalim sa panimulang interbyu at ebalwasyon

Kailangan mong dumalo sa isang pre-application orientation na isasagawa ng recruiter o lokal na ahente upang malaman ang mga detalye ng inaalok na trabaho.

Kung ikaw ay umabot sa minimum na kwalipikasyon para sa trabaho, ipagbibigay-alam sa iyo ng recruiter o lokal na ahente ang tungkol sa alok na trabaho o employment offer, at maaaring kailangan mong sumailalim sa pagsusulit o exam at/o interbyu, at iba pang proseso.

STEP 4: Sumailalim sa Pagsusuri sa Kalusugan at Kaalaman o Medical and Trade Testing

Kapag napili, ikaw ay aatasang tumungo sa isang sertipikadong pagamutan o accredited medical clinic para sa basic medical examination, para masigurong mabuti ang iyong kalusugan para sa papasukang trabaho. Kung kakailanganin, ikaw din ay kukuha ng exam sa isang sertipikadong o certified testing center ng TESDA.

STEP 5: Pagtalakay sa mga Tuntunin at Kondisyon ng Trabaho o Terms and Conditions of Employment at Pagpirma ng Kontrata

Kapag ikaw ay pumasa sa pagsusuring medikal at pagsusulit sa kaalaman, papipirmahin ka na ng kontrata o employment contract.

PAALALA: Bago pumirma ng kontrata, basahin muna at pag-aralan ang lahat ng probisyon. Huwag pumirma ng kontrata o magbayad ng anumang halaga hangga't hindi lubusang naunawaan, naiintindihan o sinasang-ayunan ang mga nakasulat na kondisyon sa kontrata. Humingi ng resibo ng anumang halagang binayad, kung meron man.

STEP 6: Pagproseso ng iyong mga dokumento sa POEA at kaukulang embahada/opisina.

Ipo-proseso ng iyong ahensya ang iyong mga dokumento sa mga sumusunod:

 • Kaukulang embahada para sa pag-iisyu at pagtatatak ng iyong visa
 • Philippine Overseas Employment Administration (POEA) para sa pagtatala at dokumentasyon ng mga kontrata at pag-iisyu ng eReceipt o Overseas Employment Certificate (OEC)
 • Department of Foreign Affairs (DFA) kung ang ilang dokumento ay kailangan ng pagsasalin o pagpapatunay (hal., ang kontrata ay buong nakasulat sa ibang lenggwahe)
 • Kaukulang kumpanya ng eroplano o airline company para sa pag-iisyu ng booking certificate o Prepaid Ticket Advice (PTA)

STEP 7: Pagdalo sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS)

Ikaw ay kailangang sumailalim sa isang PDOS na isang importanteng requirement bago umalis ng bansa.

STEP 8: Pagpapatunay at paglipad (Validation and departure)

Tumungo sa POEA Labor Assistance Center para makumpirma ng opisyal ng POEA ang iyong OEC, bago mo asikasuhin ang iba pang rekisitos ng paliparan o airline requirements.

Ang isang POEA GPB na aplikante ay maaaring magpatala o mag-register sa POEA Manpower Registry Division (MRD) o mag-aplay direkta sa POEA GPB sa kapag meron nang nagbukas na trabaho na nababagay sa kanyang kakayanan/propesyon/edukasyon.

Ang isang aplikante ay maaari ring magparehistro sa pamamagitan ng POEA website (www.poea.gov.ph), sa e-registration facility nito, pero kailangan pa ring magsumite ng mga kinakailangang dokumento kapag napili.

Sino ang maaaring magrehistro o mag-register?

 • Ang may edad 18-pataas
 • High School graduate
 • Minimum dalawang (2) taong karanasan sa trabaho
 • Walang medikal o ligal na sagabal na magbabawal/kaso sa aplikante na magtrabaho sa labas ng bansa.
 • Ang iba pang requirement ay maaaring mag-iba sa bawat bansang papasukan.

Ang mga bakanteng trabaho ay naka-anunsiyo sa POEA website, sa media (dyaryo, radyo, TV) at nakapaskil sa mga bulletin boards.

Kailangang mag-submit na nakapaloob sa folder ang mga sumusunod na orihinal na dokumento, sa Manpower Registry Division, BFO Bldg., Ortigas Avenue corner EDSA, Mandaluyong City o sa alinmang POEA Regional office:
 

 1. Sariling-gawang Biodata o Resumé kalakip ang detalyadong deskripsyon ng trabaho
 2. Dalawang (2) pirasong passport-size o 2x2 litrato
 3. Anim (6) pirasong passport-size o 2x2 litrato para sa Ministry of Health KSA aplikante
 4. Katibayan sa Trabaho o Certificate of Employment na may dalawang taong karanasan sa isang posisyon.
 5. Mga dokumento ng paaralan: 
  1. Diploma – high school at/o kolehiyo; post-graduate (kung naaangkop)
  2. Transcript of Records
  3. Katibayan ng Kapanganakan (Birth Certificate) na pinatunayan ng National Statistics Office (NSO)
  4. Katibayan mula sa Office of Muslim Affairs (OMA) para sa mga Muslim na aplikante (Katibayan mula sa DFA o Camp Crame)
  5. Pasaporte (para sa mga aplikante na may karanasan na sa pagtatrabaho sa labas ng bansa)
 6. Kung naaangkop:
  1. Lisensya sa Board
   • Valid na Professional Regulation Commision (PRC) ID card
   • Lisensya sa Board (Board License)
   • Marka sa Board (Board Rating)
  2. Katibayan ng Pagsasanay (Training Certificate)
  3. Kontrata ng Kasal (Marriage Contract) para sa mga babaeng aplikante

Sa mga bansang pinahihintulutan ang placement fee, ang pinakamataas na ligal na bayarin na maaaring singilin ng mga ahensya mula sa mga natanggap na manggagawa ay hindi maaaring hihigit sa katumbas ng isang buwang sahod. Hindi pa kasama rito ang mga gastos sa dokumentasyon at pagpoproseso.

Sa mga bansang hindi pinahihintulutan ang placement fee, ipinagbabawal ng POEA ang pangongolekta nito. Ang mga mandaragat (seafarers), kasambahay (household service workers), at mga manggagawang nirekrut sa pamamagitan ng POEA GPB ay hindi nagbabayad ng placement fee.

TANDAAN: Ang DIRECT HIRING o NAME-HIRING ay pinagbabawal ng batas ng Pilipinas (Philippine Labor Code). Pero, pinahihintulutan ito para sa mga kasapi ng diplomatic corps, mga internasyonal na organisasyon, mga opisyal ng gobyerno na nasa antas-ministeryal, at mga employer na nakatira sa mga bansang walang mga dayuhang ahensya.

Ang mga direct hired workers ay kinailangang magbayad ng:

 • POEA processing fee: 100 US dolyares o katumbas nito sa piso
 • OWWA membership fee: 25 US dolyares o katumbas nito sa piso
 • PhilHealth premium: 900 kada taon
 • PAG-IBIG contribution: 100 kada buwan
 • Ang mga direct hire ay may opsyon na magbayad ng SSS contribution sa ilalim ng iskema sa voluntary membership.

Mag-ingat sa mga sumusunod na iligal na gawain:

 • Escort Service – ang mga di-dokumentadong manggagawa ay sasamahan sa mga daungan ng international airport, kadalasan sa pamamagitan ng mga sindikato, upang maiwasan ang mga ligal na proseso sa dokumentasyon ng mga manggagawa.
 • Tourist Worker Scheme – ang mga manggagawa ay ililipad ng ahensya bilang mga turista at papangakuan ng trabaho, totoo man o hindi.
 • Direct Hiring – ang mga manggagawa ay nirekrut at tinanggap sa trabaho ng mga dayuhang employer na hindi dumaan sa POEA o anumang lisensyadong ahensya. Dahil di-dokumentado, ang mga ito ay walang proteksyon mula sa gobyerno.
 • Reprocessing “Repro” through Tie-Up – ang mga di-lisensyadong recruiter ay nakikipag-ugnayan sa mga lisensyadong recuiter para maka-rekrut ng mga manggagawa. Ang mga dokumento ay pino-poroseso sa pamamagitan ng job order ng lisensyadong ahensya, para sa trabaho na hindi totoo, o para para sa ibang employer, naka-rehistro man sa POEA o hindi.
 • Sports Competition, Religious o Missionary scheme – ang mga na-rekrut na manggagawa ay pinagkukunwaring kabilang sa mga grupong may lehitimong layunin tulad ng paglahok sa mga sports competition o relihiyosong misyon sa ibang bansa.
 • Mail Order Bride Scheme – Ang isang Pilipina ay pinapareha sa isang dayuhan diumano para ikasal, pero ang katotohanan ay nirekrut ito para manilbihan sa lalaki.
 • Backdoor Exit Scheme – ang mga manggagawa ay pinapadala sa ibang bansa hindi sa karaniwang daanan palabas tulad ng airport, kundi sa mga daanang di ligtas, o mga lokasyong liblib at di karaniwang ginagamit palabas ng bansa.
 • Visa Assistance Immigration/Consultancy Scheme – ang mga immigration consultant o travel agency ay nag-aalok ng tulong sa pagkuha ng aplikante ng kanilang immigrant visa; ang katotohanan, ang mga ito ay sangkot sa negosyo ng pagrerekrut na pinagbabawal.
 • Blind Ads Scheme – ang mga manggagawa ay ini-engganyong mag-aplay o magpadala ng pera o postal money order sa mga adres o postal office box o ibang pang daluyan kung saan nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap sila ng mga recruiter.
 • Internet Scam – ang mga aplikante ay hinihingan ng pera ng mga pekeng website para pagpo-proseso ng visa, pamasahe, at iba pang bayarin.
 • “Training Center” – Ang "trainee" ay sinasanay para matutunan ang mga skills para mabigyan ng trabaho pagkatapos ng training. Pero ito ay paraan lamang para hindi siya makatanggap ng benepisyo na nararapat sa isang empleyado, at makakuha ng libreng trabaho ang kumpanya mula sa manggagawa.